ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
200,000 Toman
1 سال
200,000 Toman
1 سال
200,000 Toman
1 سال
.net
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.ir
12,000 Toman
1 سال
12,000 Toman
1 سال
12,000 Toman
1 سال
.org
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.info
310,000 Toman
1 سال
310,000 Toman
1 سال
310,000 Toman
1 سال
.biz
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
.mobi
380,000 Toman
1 سال
380,000 Toman
1 سال
380,000 Toman
1 سال
.name
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.asia
280,000 Toman
1 سال
280,000 Toman
1 سال
280,000 Toman
1 سال
.tel
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.me
330,000 Toman
1 سال
330,000 Toman
1 سال
330,000 Toman
1 سال
.tv
640,000 Toman
1 سال
640,000 Toman
1 سال
640,000 Toman
1 سال
.ws
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
.us
170,000 Toman
1 سال
170,000 Toman
1 سال
170,000 Toman
1 سال
.ca
260,000 Toman
1 سال
260,000 Toman
1 سال
260,000 Toman
1 سال
.de
140,000 Toman
1 سال
140,000 Toman
1 سال
140,000 Toman
1 سال
.eu
140,000 Toman
1 سال
140,000 Toman
1 سال
140,000 Toman
1 سال
.co
490,000 Toman
1 سال
490,000 Toman
1 سال
490,000 Toman
1 سال
.co.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.net.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.org.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.ac.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.id.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.sch.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.gov.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.co.uk
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
.dk
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
.fr
260,000 Toman
1 سال
260,000 Toman
1 سال
260,000 Toman
1 سال
.hk
770,000 Toman
1 سال
770,000 Toman
1 سال
770,000 Toman
1 سال
.host
1,620,000 Toman
1 سال
1,620,000 Toman
1 سال
1,620,000 Toman
1 سال
.graphics
370,000 Toman
1 سال
370,000 Toman
1 سال
370,000 Toman
1 سال
.restaurant
930,000 Toman
1 سال
930,000 Toman
1 سال
930,000 Toman
1 سال
.fitness
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
.design
810,000 Toman
1 سال
810,000 Toman
1 سال
810,000 Toman
1 سال
.house
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
.company
290,000 Toman
1 سال
290,000 Toman
1 سال
290,000 Toman
1 سال
.computer
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
.holiday
930,000 Toman
1 سال
930,000 Toman
1 سال
930,000 Toman
1 سال
.app
330,000 Toman
1 سال
330,000 Toman
1 سال
330,000 Toman
1 سال
.online
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
.shop
423,000 Toman
1 سال
423,000 Toman
1 سال
423,000 Toman
1 سال
.site
99,000 Toman
1 سال
99,000 Toman
1 سال
99,000 Toman
1 سال
.school
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
.life new!
550,000 Toman
1 سال
550,000 Toman
1 سال
550,000 Toman
1 سال
.team new!
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
570,000 Toman
1 سال
.club new!
230,000 Toman
1 سال
230,000 Toman
1 سال
230,000 Toman
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به میزبان انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains