ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
169,000 Toman
1 سال
169,000 Toman
1 سال
169,000 Toman
1 سال
.net
220,000 Toman
1 سال
220,000 Toman
1 سال
220,000 Toman
1 سال
.ir
12,000 Toman
1 سال
12,000 Toman
1 سال
12,000 Toman
1 سال
.org
220,000 Toman
1 سال
220,000 Toman
1 سال
220,000 Toman
1 سال
.info
215,000 Toman
1 سال
215,000 Toman
1 سال
215,000 Toman
1 سال
.biz
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.mobi
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.name
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
.asia
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
.tel
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
.me
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.tv
500,000 Toman
1 سال
215,000 Toman
1 سال
215,000 Toman
1 سال
.ws
350,000 Toman
1 سال
350,000 Toman
1 سال
350,000 Toman
1 سال
.us
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
.ca
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
.de
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
.eu
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
.co
400,000 Toman
1 سال
400,000 Toman
1 سال
400,000 Toman
1 سال
.co.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.net.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.org.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.ac.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.id.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.sch.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.gov.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.co.uk
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
150,000 Toman
1 سال
.dk
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.fr
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
210,000 Toman
1 سال
.hk
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
.host
1,200,000 Toman
1 سال
1,200,000 Toman
1 سال
1,200,000 Toman
1 سال
.graphics
300,000 Toman
1 سال
300,000 Toman
1 سال
300,000 Toman
1 سال
.restaurant
700,000 Toman
1 سال
700,000 Toman
1 سال
700,000 Toman
1 سال
.fitness
450,000 Toman
1 سال
450,000 Toman
1 سال
450,000 Toman
1 سال
.design
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
.house
450,000 Toman
1 سال
450,000 Toman
1 سال
450,000 Toman
1 سال
.company
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.computer
450,000 Toman
1 سال
450,000 Toman
1 سال
450,000 Toman
1 سال
.holiday
750,000 Toman
1 سال
750,000 Toman
1 سال
750,000 Toman
1 سال
.app
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
250,000 Toman
1 سال
.online
350,000 Toman
1 سال
350,000 Toman
1 سال
350,000 Toman
1 سال
.shop
423,000 Toman
1 سال
423,000 Toman
1 سال
423,000 Toman
1 سال
.site
99,000 Toman
1 سال
99,000 Toman
1 سال
99,000 Toman
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به میزبان انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains