ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
180,000 Toman
1 سال
180,000 Toman
1 سال
180,000 Toman
1 سال
.net
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
.ir
12,000 Toman
1 سال
12,000 Toman
1 سال
12,000 Toman
1 سال
.org
230,000 Toman
1 سال
230,000 Toman
1 سال
230,000 Toman
1 سال
.info
270,000 Toman
1 سال
270,000 Toman
1 سال
270,000 Toman
1 سال
.biz
270,000 Toman
1 سال
270,000 Toman
1 سال
270,000 Toman
1 سال
.mobi
290,000 Toman
1 سال
290,000 Toman
1 سال
290,000 Toman
1 سال
.name
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
.asia
270,000 Toman
1 سال
270,000 Toman
1 سال
270,000 Toman
1 سال
.tel
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
.me
315,000 Toman
1 سال
315,000 Toman
1 سال
315,000 Toman
1 سال
.tv
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
600,000 Toman
1 سال
.ws
430,000 Toman
1 سال
430,000 Toman
1 سال
430,000 Toman
1 سال
.us
200,000 Toman
1 سال
200,000 Toman
1 سال
200,000 Toman
1 سال
.ca
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
.de
160,000 Toman
1 سال
160,000 Toman
1 سال
160,000 Toman
1 سال
.eu
160,000 Toman
1 سال
160,000 Toman
1 سال
160,000 Toman
1 سال
.co
560,000 Toman
1 سال
560,000 Toman
1 سال
560,000 Toman
1 سال
.co.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.net.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.org.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.ac.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.id.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.sch.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.gov.ir
7,000 Toman
1 سال
N/A
7,000 Toman
1 سال
.co.uk
160,000 Toman
1 سال
160,000 Toman
1 سال
160,000 Toman
1 سال
.dk
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
.fr
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
245,000 Toman
1 سال
.hk
680,000 Toman
1 سال
680,000 Toman
1 سال
680,000 Toman
1 سال
.host
1,360,000 Toman
1 سال
1,360,000 Toman
1 سال
1,360,000 Toman
1 سال
.graphics
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
.restaurant
800,000 Toman
1 سال
800,000 Toman
1 سال
800,000 Toman
1 سال
.fitness
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
.design
680,000 Toman
1 سال
680,000 Toman
1 سال
680,000 Toman
1 سال
.house
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
.company
315,000 Toman
1 سال
315,000 Toman
1 سال
315,000 Toman
1 سال
.computer
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
470,000 Toman
1 سال
.holiday
800,000 Toman
1 سال
800,000 Toman
1 سال
800,000 Toman
1 سال
.app
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
340,000 Toman
1 سال
.online
70,000 Toman
1 سال
N/A
70,000 Toman
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains