هاست اشتراکی ویندوز

Basic Plan 2016


مبتنی بر Windows 2016

 • 500 مگابایت فضای وب سایت
 • 10 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
Standard Plan 2016


مبتنی بر Windows 2016

 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
Advanced Plan 2016


مبتنی بر Windows 2016

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل
Premium Plan 2016


مبتنی بر Windows 2016

 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • MSPcontrol کنترل پنل