هاست اشتراکی لینوکس

Basic Plan


مبتنی بر Linux

 • 500 مگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Standard Plan


مبتنی بر linux

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 50 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Advanced Plan


مبتنی بر Linux

 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
Premium Plan


مبتنی بر Linux

 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل